Bezbednost na prvom mestu

Alternativni pravci

O alternativnim pravcima govorimo kada pričamo o radovima i kada su glavni putevi zatvoreni. Da li imate svoje alternativne pravce i kada je sve u redu na putu kojim uglavnom svi idu?

Danas ćemo zbog brojnih radova tražiti i alternativu alternativnim pravcima.

Obećavamo dobru muziku i poklone.

Reporter Milica Đilas

Voditelj Bane Trajković