Širom zatvorenih očiju-Intonacija

Muzička slagalica. Muzički mozaik. Mali muzički švedski sto. Izazov za muzičke gurmane i one koji su to u nastajanju. Sve je to INTONACIJA, a pre svega to je autorska muzička emisija Jovana Grujića. Realizuje se jednom mesečno u noćnom programu petak na subotu i danas je ta noć.

izbor muzike: Jovan Grujić

voditelj: Darko Kocjan