Gosti - članovi grupe „Eyesburn”

Večeras se „Širom zatvorenih očiju” družimo sa članovima grupe „Eyesburn”. Sa vama su Ksenija i Gera.