Čitaj mi!

Iva Nenić

Gost emisije je Iva Nenić, etnomuzikolog i teoretičar umetnosti

Dr Iva Nenić je završila osnovne petogodišnje studije na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu kao studentkinja generacije i dobitnica nagrade iz fonda „Aleksandar Đorđević" za najbolji diplomski rad iz oblasti etnomuzikologije (2004) Magistrirala je na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti, sa radom Povratak prošlog: Kritički pristup ideologijama tradicije. Doktorske studije završila je na Katedri za etnomuzikologiju FMU 2015. godine sa tezom posvećenom genealogiji ženskog izvođaštva na tradicionalnim narodnim instrumentima u Srbiji (gusle, frula) u prošlosti i danas, kao i pitanjima društvene reprodukcije roda... Docentkinja je na Katedri za etnomuzikologiju FMU u Beogradu. Njena istraživačka interesovanja vezana su za društvene režime roda, muziku, rod i transgeneracijsko sećanje, teoriju ideologije u kulturi, održivost neotradicionalnih i popularnih muzičkih scena i zajednica , a u užem kontekstu etnomuzikologije i na world music scene Srbije i Balkana, revival tradicionalne muzike, te uloge i moć delovanja ženā u ovdašnjim muzičkim praksama.

Sarađivala je sa III programom Radio Beograda. Predavanja po pozivu održala je na univerzitetima u Austriji, Velikoj Britaniji, Japanu i Italiji. Prevela je dve knjige iz oblasti etnomuzikologije i filozofije . Za knjigu „Guslarke i sviračice tradicionalnih instrumenata u Srbiji: identifikacija zvukom" (CLIO, 2019) dobila je nagradu „Anđelka Milić" Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) za najbolje ostvarenje u oblasti društvenih i humanističkih nauka koje doprinosi rodnim studijama u Srbiji. Trenutno rukovodi projektom „Žensko liderstvo u muzici" koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, i radi na objavljivanju zbornika sa zakljucima tog istraživanja za izdavačku kuću Transcript Verlag.

Urednik i viditelj emisije je Milena Božović Manić

 

broj komentara 0 pošalji komentar