Čitaj mi!

Šta znamo o crnim rupama

Sagovornik: prof. dr Voja Radovanović, Fizički fakultet u Beogradu

Malo je objekata u kosmosu - a i naučnih pojmova - koji bude znatiželju poput crnih rupa. Pod tim nazivom se podrazumevaju entiteti čija je masa, a time i sila gravitacionog privlačenja toliko velika da joj doslovno ništa ne može umaći, uključujući i svetlost. Postojanje crnih rupa predviđeno je teorijom relativnosti, a potvrđeno brojnim zapažanjima, uprkos tome što samu crnu rupu, po definiciji, nije moguće videti, budući da se njeno prisustvo karakteristično odražava na okolnu, vidljivu materiju i druge objekte u domašaju moćnog gravitacionog polja. S obzirom na ekstremnu prirodu fenomena, proučavanje crnih rupa oduvek je bilo sjajno područje za oprobavanje našeg razumevanja dubokih zakonitosti koje upravljaju prirodom i već je uveliko urodilo dalekosežnim koracima napred u mogućnostima fizike da nam suštinski pojasni svet u kom živimo.

Muzički urednik: Predrag Vasić
Ton-majstor: Zoran Sujić
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]