Čitaj mi!

Kako će izgledati Beograd do 2041. godine?

Iskra Krstić i Antonije Ćatić

Tri godine nakon što je Skupština grada Beograda usvojila odluku o izradi novog generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041. godine (GUP 2041), ovaj krovni, razvojni i strateški dokument grada izašao je pred oči javnosti. Rani javni uvid povodom GUP-a oglašen je 13. juna i trajao je  do 30. juna 2022. godine,  na tri mesta u centru grada, gde  su građani od predstavnika obrađivača plana mogli da zahtevaju pojašnjenja. Ovim planom se predstavlja strategija urbanog razvoja glavnog grada Republike Srbije u narednih 19 godina.

Kako je GUP najznačajniji dokument strategije urbanističkog planiranja grada u kojem počiva sve što se nadalje planira i realizuje, a kako je prethodni GUP istekao pre godinu dana, stručna javnost je kroz 31 ekspertsku organizaciju - građansku i neformalnu inicijativu, postavila niz pitanja, kritika i zahteva kako na procedure, tako i na sadržaj plana.

Da li je GUP dovoljno predstavljen javnosti i da li je moglo da se učestvuje u njegovom stvaranju? Da li je GUP jasno formulisan? Šta su prioriteti u prostornoj viziji razvoja Beograda? Koji problemi su prepoznati i na osnovu čega su predložena rešenja? Kako će se u naredne dve decenije menjati Beograd?

Sporovima u kulturi odgovore daju Iskra Krstić, arhitekta, politikološkinja i novinarka portala ,,Mašina" i Antonije Ćatić, urbanista iz kolektiva Ministarstvo prostora.

Emisiju vodi Tanja Živković.

broj komentara 0 pošalji komentar