Čitaj mi!

Džon Di i doktrina egzaltacije

Mađarski istoričar ideja i kulture u renesansi Đerđ Endre Senji u svojoj studiji „Džon Di i doktrina egzaltacije” ukazuje da u osnovi svih filozofskih uverenja i okultnih predstava ovog elizabetanskog humaniste leži platonski dualizam, koji postulira jaz između savršenog sveta večnih ideja i uvek promenljivog sveta materije.

 

Džon Di, veliki matematičar, kartograf i okultista svoga vremena, prirodu magijskog delovanja izvodio je iz uverenja da je čovek mikrokozam, Bog i svet u malom, a u „Predgovoru za matematiku" čak je opisao celu jednu disciplinu - „antropografiju" - koja se bavi tim aspektom čoveka.

Da bi obuhvatio tu metafizičku suštinu konstruisao je hijeroglifsku monadu.

O istorijskom razvoju ovih fenomena razgovaramo sa prevodiocem knjige Noelom Putnikom.

Urednik i voditelj: Aleksandar Drobac 

broj komentara 0 pošalji komentar