Čitaj mi!

Prekarni život - moći žaljenja i nasilja

Gošća dr Adriana Zaharijević

„Prema mom osećaju, Sjedinjene Američke Države su u jesen 2001. propustile priliku da se na drugačiji način odrede kao deo globalne zajednice; umesto toga ojačao je nacionalistički diskurs, prošireni su mehanizmi nadzora, suspendovana su ustavom zagarantovana prava, razvijeni su eksplicitni i implicitni oblici cenzure. Usled ovih događaja intelektualci su postali kolebljivi u svojoj javnoj posvećenosti načelima pravde, dok su novinari nagnani da pauziraju s časnom tradicijom istraživačkog novinarstva.

Činjenica da nas je moguće ozlediti, da je druge moguće ozlediti, da možemo umreti jer se nekom tako prohtelo, razlog je i za strah i za žalost. Manje je, međutim, izvesno da li iskustvo ranjivosti i gubitka treba da vodi ravno u vojno nasilje i odmazdu. Postoje i drugi putevi" piše Džudit Batler na početku knjige „Prekarni život - moći žaljenja i nasilja".

Ovih pet eseja, nastalih 2003. godine, prevela je dr Adriana Zaharijević viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Autor emisije je Svetlana Jajić.

Naslovna fotografija: Adriana Zaharijević 

broj komentara 0 pošalji komentar