Čitaj mi!

Muzička kultura u Pragu od 1918. do 1938.

Posle formiranja Čehoslovačke kao nezavisne države 1918. godine, njena prestonica – Prag ‒ postala je značajan centar kulture i umetnosti za mnoge slovenske narode.

U današnjoj emisiji Vreme muzike urednica Gorica Pilipović skreće pažnju na muzičku scenu u ovom gradu do početka Drugog svetskog rata.

Kad kažemo „praška škola" obično prvo pomislimo na grupu naših renomiranih filmskih reditelja koji su se školovali u Pragu krajem šezdesetih godina prošlog veka. Ali, kad govorimo o muzici, još jedna asocijacija je jasna - to je grupa naših kompozitora koji su se takođe školovali u Pragu, ali u periodu između svetskih ratova. Međutim, termin „praška škola" upotrebljavaju i neki drugi narodi, a u današnjoj emisiji Vreme muzike videćemo koji. Zapravo, naslov emisije mogao bi da glasi „Muzika i politika", a sve je to u vezi sa predavanjem koje je u okviru Foruma Muzikološkog instituta SANU održala češka muzikološkinja dr Jitka Bajgarova pod nazivom „Multinacionalni karakter muzičke kulture u Pragu od 1918. do 1938.". Naime, kao što kaže dr Bajgarova, pored dominantne češke muzičke sfere, lokalna kultura na nemačkom jeziku, sa značajnim učešćem jevrejske populacije, nastojala je da zadrži svoju poziciju, ali je i poprimila aspekte „sudetske" ideologije. Pored toga, Prag je bio mesto gde su se sretali mnogi muzičari iz drugih slovenskih zemalja. Iz ove raznolike slike dr Bajgarova je izdvojila dva slučaja - ukrajinsku emigraciju i nemačku nacionalnu manjinu.

 

broj komentara 0 pošalji komentar