Medijska konstrukcija drugog tela

Aleksa Milanović

„Telo egzistira uvek kao medijsko telo jer se reprezentuje, kontroliše i konstruiše posredstvom različitih tipova medijskog posredovanja tela koje se jednako odvija u sasvim različitim društvenim praksama - u domenu diskursa medicine kao društveno institucionalizovane naučne istine o telu, ali i u domenu zabave. Ova važnost tela kao objekta društvenog posredovanja potvrđuje tezu o modernom društvu kao somatskom društvu u kome telo egzistira kao mesto transpozicije aktuelnih društveno-političkih problema, kao čvorište upisivanja različitih markera identiteta, te kao osnovni medij materijalizovanja političkih akcija i društvenih svetonazora".

Navedenim pasusom dr Aleksa Milanović završava svoju studiju/ doktorsku disertaciju „Medijska konstrukcija drugog tela".

Autor emisije: Svetlana Jajić

broj komentara 0 pošalji komentar