Simonida Rajčević

Simonida Rajčević „Lažni bol", Likovna galerija Kulturnog centra Beograda

Najnovijim ciklusom slika Simonida Rajčević razmatra antagonizam značenja estetskog kao operativnog, ali i nestabilnog pojma u umetnosti danas, naročito, savremenoj. Stanje ljudske smirenosti ili prepuštenosti oko koga su nastale slike iz prethodnog ciklusa Čudni talasi, u novoj izložbi Lažni bol prerasta u stanje ranjivosti.

Kroz umetničke prizore počinjenog nasilja koji svedoče o istoriji ljudske brutalnosti, arhetipski bol je tu da pokrene telo koje ne reaguje i žrtvu koja odustaje. Ovim suodnošavanjem Simonida Rajčević pokazuje koliko je doživljaj čovečnosti u savremenom svetu blokiran lažima koje unose antagonizam upravo u te odnose.

"Pred nama su slike kroz koje se sveti prizori mučeništva iz prošlosti naslućuju i preklapaju sa jarkim bojama i dominantno prisutnim ljudskim obrisima tela sadašnjeg vremena. Kroz univerzalno telo belog savremenog muškaraca preslikavaju se obrisi do smrti izmučenih tela El Grekovog Isusa (na platnu Svetog trojstva) i Svetog Sebastijana, Karavađova odsečena glava Golijata (David sa Golijatovom glavom) i prikovana ruka Svetog Petra (Raspeće Svetog Petra). Zurbaranov prizor Isusa kao Božjeg jagnjeta (Agnus Dei) koje na sebe preuzima sve ljudske grehe pojavljuje se na platnu na kome se univerzalno muško telo - naspram Isusovog zoomorfičnog, položenog i pasivnog tela - drugačije kodira. Na ovoj slici, poslednjoj u ciklusu, vidimo ruke spremne za borbu, za odbranu žrtve, ruke koje nas, na samom kraju, vode do Brus Lija, nepobedive ikone pop-kulture 20-og veka. Slojevita značenja ovih slika žive svoju historizaciju kroz bol koji uvek i iznova izranja kao palimpsest, pretvarajući arhetipsko nasilje u mehanizme vladanja svetom", zapisala je u predgovoru kataloga Jelena Petrović.

Gost emisije biće Simonida Rajčević.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović.

broj komentara 0 pošalji komentar