Kompozitor Milan Mihajlović

Emisija Autogram petkom je, po tradiciji, posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu.

Urednica i voditeljka Zorica Premate skrenuće vašu pažnju na najnovija kamerna dela našeg uvaženog kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića, počev od njegovog ostvarenja „Image" za sopran, flautu, bas-klarinet, violinu, violončelo i klavir. Snimak je načinjen 2017. godine, na koncertu Ansambla za novu muziku „Gradilište".

Autogram Autogram

Autor:
Ivana Komadina, Gorica Pilipović, Maja Čolović Vasić, Zorica Premate i Radoš Mitrović

U AUTOGRAMU predstavljamo značajna dela koja najpotpunije reflektuju domete i umetničku ličnost nekog autora u pojedinim segmentima njegovog opusa. [ detaljnije ]