Narušavanje simetrije u biološkim sistemima

Sagovornik: dr Andrej Korenić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Simetrija - kao i njeno narušavanje - već dugo predstavlja važan deo objašnjenja pojava i procesa u najrazličitijim oblastima fizike, kao što su fizika velikih gustina, kvantna teorija poljâ, nelinearna dinamika i kosmologija. U isti mah, čitav niz naučnih istraživanja ukazuje da su simetrija i njeno spontano narušavanje značajni, pa i presudni aspekti brojnih fenomena u biologiji, na različitim hijerarhijskim nivoima ustrojstva žive materije i regulacije životnih procesa.

Specifičnost bioloških sistema je to da su termodinamički otvoreni i funkcionalno nedovršeni, što će reći da se njihova evolucija nikada ne onončava i da trajno zadržavaju sposobnost sticanja novih svojstava. Stoga je za potpunije razumevanje biosfere i njene istorije, kao i za ispitivanje povezanosti i mogućeg kontinuiteta između fizičkog i biološkog sveta veoma dragocena sveobuhvatna filozofska i metodološka analiza različitih pojavnih oblika, aspekata i uloga simetrije.

Razgovor je prvi put emitovan 31. marta 2019.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Vladimir Penđer
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]