Solaris

Tema emisije: Neuronauke kao inspiracija

Sagovornica: dr Ivana Bjelobaba, viša naučna saradnica, Institut za Biološka istraživanja „Dr Siniša Stanković"

Vrtoglavi razvoj neuronauka omogućio nam je da umnogome razumemo građu i funkciju raznolikih nervnih sistema koji postoje u životinjskom carstvu i njihovu složenu genezu kroz procese evolucije. Savremenim metodama ispitivanja neuroloških funkcija, naučnici se sve više približavaju univerzalnim načelima na kojima počiva biološka obrada informacija, a time i mogućnosti da objasne pojedine aspekte široke lepeze individualnih doživljaja i kolektivnih procesa. U isti mah, upoznavanje ustrojstva nervnih sistema različitih vrsta, uključujući i našu vlastitu, neiscrpan je izvor inspiracije u traganju za novim i drugačijim tehnološkim rešenjima i pristupima u mnogim oblastima, kao i za korenite promene sveobuhvatnog sagledavanja odnosa između čovekovih aktivnosti i sveta prirode.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Srđan Stoiljković
Autor emisije: Srđa Janković

 

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]