Znakovi

Fridrih Kitler "Optički mediji", Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

U organizaciji Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Kulturnom centru Beograda predstavljena je knjiga "Optički mediji" Fridriha Kitlera. Na prezentaciji, naslovljenoj "Čovek kao produžetak medija" govorili su profesori Jasmina Čubrilo s Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Miško Šuvaković, Jovan Čekić i Maja Stanković (u svojstvu moderatora), svi sa Fakulteta za medije i komunikacije.

Svaka informacija, čak i znak na papiru, varijacija napona u električnoj mreži ili svetlosni bljesak u svetu ili impakt u optičkom kablu, materijalna je jedinica koja utiče na konstituciju društvenog odnosa. Iz tehnokratskog materijalizma Fridrih Kitlera proizilazi teza o važnosti hardvera i primatu hardvera nad softverom, što ga bitno razlikuje od digitalnih teoretičara kao što je Lev Manovič. Njegova teza "nema softvera!" gotovo da je analogna Lakanovoj tezi "nema metajezika" i ukazuje na događaj kada materijalni poredak prodire ili modifikuje tj. upravlja prividnom nematerijalnošću algoritma, softvera, odnosno svake komunikacijske poruke i njenog uticaja na ljudsku situaciju.

Kitler je preneo Fukovu zamisao "smrti/kraja subjekta" u polje medijske determinacije ljudskog postojanja. Posledica takvog uverenja je da mediji determinišu našu situaciju, što vodi zaključku da mreže tehnologija i institucija dozvoljavaju datoj kulturi da selektuje, skladišti, i procesuira relevantne podatke koje redefinišu čoveka. Ljudsko stvorenje je efekat tehnologije, „produžetak medija" (misao koja se suprotstavlja Makluanovoj teoriji medija kao ljudskog produžetka), a promene ljudskog su uslovljene promenama tehnologije.

Fridrih Kitler (1943-2011) bio je pionirska i vodeća figura "nemačke teorije medija" i njene internacionalne, pre svega, angloameričke recepcije i reinterpretacije u studijama kulture. Bio je profesor modernih nemačkih studija na Rurskom univerzitetu i profesor estetike i istorije medija na Humboltovom univerzitetu u Berlinu, kao i gostujući predavač na mnogim američkim univerzitetima.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović.

broj komentara 0 pošalji komentar