Put u reči

Slušajte Put u reči i razmišljajte o jeziku...

Jovana Jovanović nastavlja priču o glagolima govorenja u srpskom jeziku, Jana Kovačević govori o rečima kojima se u praindoevropskom jeziku označavao „čovek", a Vlado Đukanović se i dalje bavi genitivom množine imenica koje se rimuju sa „odredba".

Uređuje i vodi: Vlado Đukanović
Stalni saradnici: Jovana Jovanović, Jana Kovačević.

broj komentara 0 pošalji komentar