Znakovi

Zbornik radova "Nova povezivanja - Od scene do mreže", uredili dr Jovan Čekić i dr Miško Šuvaković, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Pre nekoliko meseci, Fakultet za medije i komunikacije izdao je izuzetni zbornik "Nova povezivanja - Od scene do mreže", u kome petnaestak istaknutih autora, teoretičara i istoričara umetnosti i filozofa, razmatra poziciju umetnosti u savremenom svetu. Drugim rečima, autori kroz svoje tekstove pokušavaju da odgovore na brojna pitanja koje savemeni svet svojim promena postavlja pred umetnike i teoretičare. Osnovna teza oko koje su se okupili autori jeste da je nekadašnja scena na kojoj se odvijao spektakl nestala i da je njeno mesto zauzela mreža.

Prelazak bipolarnog sveta u multipolarni, s akcentom na globalizam a uz razvoj tehnologija, proizveo je mnoštvo novih odnosa poput postpolitike ili postistine, koji od čoveka zahtevaju odsustvo mišljenja. U takvoj situaciji umetnost biva marginalizovana, tj. svedena na dekor kapitala.

Povodom izdavanja zbornika, Fakultet za medije i komunikacije organizovao je 9. juna konferenciju na temu "Nova povezivanja", na kojoj su učestvovali autori tekstova.

Gost Znakova biće filozof, dr Jovan Čekić, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović

Naslovna strana: Vladimir Nikolić "Na grobu Marsela Dišana" 

broj komentara 0 pošalji komentar