Sporovi u kulturi

Istorija i fikcija

I dok je Nebojša Jovanović knjigom "Historia Vulgata" svoj književni kredo prepustio istorijskom preispitivanju pa se tako umnogome određivao i prema mitu, Duško Lopandić je u "Letopisu Velikih Župana", a kako to primećuje njegov recenzent, učinio sintezu stvarnog i stvorenog i time u književnu formu umetnuo i elemente popularnog načina kazivanja. Koliko je poznavanje političke i kulturne istorije obojice autora doprinelo literarizaciji istorijskog kao nužnog preduslova za nastajanje ovakvih dela, u današnjoj emisiji biće prokomentarisano.

Odnos između istoriografije i fikcije oduvek je tema koja zaokuplja tumače književnih dela. Šta, na primer, znači pokušaj predstavljanja prošlosti u fikciji ili u istoriji? Šta o tome kažu postmodernisti? Kada je, pak, reč o detaljima u istorijskom romanu, upitaćemo se da li su oni zaista u svrsi postizanja utiska o istorijskoj vrednosti, pa je tako njihova istinitost i tačnost poprilično, ili gotovo sasvim, nebitna. Da li je piscima dozvoljeno poigravanje sa istorijskom činjenicom?

U današnjoj emisiji gosti autorke i urednice Melihe Pravdić su istoričar Nebojša Jovanović,  ambasador Duško Lopandić i izdavač Stanka Janković.

broj komentara 0 pošalji komentar