Od zlata jabuka

Priče sa Tare

Na oko hiljadu metara nadmorske visine, na jednoj od naših najuzbudljivijih planina, nalazi se selo Zaovine. Podeljeno je na mnoštvo zaseoka, zahvatajući ogromnu površinu.

U zaselak Jezdića svratili smo krajem juna 2017, u jedno domaćinstvo, i tu, za stolom smeštenim tik uz tor sa ovcama i kozama, snimili razgovor sa baka Milicom (rođ. Marić; 1942), ispunjen bogatim sećanjima na nekadašnji život na Tari, sa obilnom upotrebom ijekavice, koja još uvek caruje u govoru starijih žitelja Zapadne Srbije.

Pored terenskih snimaka načinjenih u Zaovinama i Mokroj gori, slušaćemo i prigodnu muziku mahom iz bajinobaštanskog i užičkog kraja.

Autor i voditelj: Marija Vitas

Naslovna strana: Crkva Sv. Jovana Krstitelja, Mokra gora  

broj komentara 0 pošalji komentar