Agora

Na današnji dan 1948. godine, Ujedinjene nacije su usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima

Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. UN su 1966. godine donele dva sporazuma kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja. U okviru Saveta Evrope, 1950. godine doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Veliki broj građana Srbije ovaj dan dočekuje pritisnut krizom koja posebno ugrožava njihova ekonomska i socijalna prava. Šta organi javne vlasti u Srbiji, koji imaju dodatnu obavezu da postupaju pravično i zakonito, čine kako bi građani ravnopravno uživali prava koja im garantuju Ustav i zakoni?

O tome, u današnjoj Agori, govore: direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević i prof, dr Stevan Lilić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.

Emisiju uređuje i vodi Snežana Bićanin.

broj komentara 0 pošalji komentar