Grad

Od "Indžinirske škole" do Arhitektonskog fakulteta


Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića, 19. junija 1846 (1. jula po novom kalendaru) u Beogradu je osnovana Indžinirska škola i taj datum se obeležava kao tradicionalni početak visokoškolske nastave arhitekture u Srbiji. Škola je imala pet predmeta: Praktičesko zemljemerenije, Mehaniku, Arhitekturu, Načertanije (pisovanje) i Nemački jezik.

U proteklih 170 godina mnogo se toga menjalo i meandriralo - od Liceja i Velike škole do Tehničkog fakulteta i Univerziteta - da bi danas Arhitektonski fakultet u Beogradu bio na listi 100 najboljih akademskih ustanova koje pružaju obrazovanje u oblasti arhitekture i dizajna u Evropi...

U Gradu, docentkinja dr Ana Nikezić - prodekanka za nauku - govori o razvoju visokoškolskog arhitektonskog obrazovanja u Srbiji, a sa arhivskih snimaka čuće se profesori Branislav Milenković, Bogdan Bogdanović, Aleksandar Stjepanović i neki od brojnih arhitekata koji su gostovali na beogradskom Arhitektonskom fakultetu.

Autori emisije su Snežana Ristić i Radonja Leposavić.

broj komentara 0 pošalji komentar
Grad Grad

Autor:
Snežana Ristić i Radonja Leposavić

Individualistički, kritički model kulture rađao se i razvijao sa rađanjem i razvojem urbsa – jedan od puteva današnje rehabilitacije individualizma je onaj koji nas vraća u Grad. Kompleksnost urbane forme predložak je za strukturu emisije. [ detaljnije ]