Stepenik

Empirijska istraživanja potvrđuju da su za većinu srednjoškolaca u Srbiji uzori iz javnog života pre svega estradne ličnosti, slede sportisti, pa političari! Naučnici i umetnici, kao i ličnosti iz elitne kulture, nalaze se na začelju popularnosti.

Dugotrajna sveopšta oskudica uslovila je da mladi ljudi lagodan život preferiraju kao najvažniji cilj, a zbog nedostatka sredstava za njegovo ostvarivanje, model samorealizacije traže u domenu koji nudi medijska kultura orijentisana na zabavu.

Uticaj tabloidizacije medija na stvaranje vrednosti, kao i odnos publike prema "slavnima", ključni su problemi knjige Maje Vukadinović objavljene pod naslovom "Zvezde supermarket kulture" (izdavač: Clio). Njeno interesovanje usmereno je prevashodno na istraživanje kako i zbog čega "zvezde" utiču na svakodnevni život publike.

Sa Majom Vukadinović, u emisiji Stepenik, razgovara Marijana Radulović

broj komentara 0 pošalji komentar