Gasifikacija - dobra odluka

Ovog meseca kreće masovna gasiifikacija domaćinstava u Srbiji. Srbijagas će obavestiti sve potencijalne individualne potrošače o novom modelu priključenja. Svakom ko to želi biće omogućeno da se priključi odmah, a da troškove priključenja beskamatno plaća u narednih 36 meseci uz račun za utrošeni gas . O tome će u našoj emisiji govoriti Jelica Putniković, urednica Balkanmagazina, Vojislav Vuletić, ispred Udruženja za gas i Miloš Zdravković, stučnjak za energetiku.

Plaćanje eko takse je  postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova Uredba počinje da se primenjuje od 07.12.2019 a rok za podnošenje prijava je 31.07. 2020. O tome će govoriti Sonja Žabić, PR Paušala.

Nikola Smaltik, molekularni biolog, doktorant na Departmanu za dermatologiju Univerzitetske klinike u Tibingenu u Nemačkoj , sa nama će podeliti bitne zaključke do kojih je došao prilikom istraživanja Kovida 19.

Dr Aleksandra Kolaković, naša današnja sagovornica, održala je predavanje " Putovanja Francuza po Srbiji na prelazu iz 19. u 20. vek " . 

Autor Dragana Živojnović.

broj komentara 0 pošalji komentar