Čitaj mi!

Naučni skupovi

Boris Begović: Meritokratija – uspon, savremena suočavanja i perspektive

U emisiji Naučni skupovi, petkom pratite snimke izlaganja sa međunarodne naučne konferencije „Znanje i sloboda” koja je, u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Borisa Begovića „Meritokratija – uspon, savremena suočavanja i perspektive”.

Interdisciplinarnim naučnim skupom „Znanje i sloboda" Institut za studije kulture i hrišćanstva iz Beograda obeležio je deset godina svog postojanja. Učesnici konferencije su iz različitih perspektiva (filozofske, teološke, ekonomske i tako dalje) razmotrili odnos čovekove slobode i (sa)znanja, kao i druga pitanja koja su u neposrednoj vezi sa centralnom temom konferencije.

Boris Begović definiše meritokratiju preko četiri njene osnovne karakteristike: prvo, ljudi u društvu napreduju na osnovu vlastitih sposobnosti, drugo, svakome je dostupno obrazovanje kojim će unaprediti svoje sposobnosti, treće, nema nikakve diskriminacije prilikom alociranja radne snage i, četvrto, poslovi se dodeljuju na osnovu konkurencije. Iako su vrline meritokratije, makar u ovom idealtipskom obliku, i efikasnost i pravičnost, Begović će ukazati na dva problema koja su joj inherentna, a potom će analizirati moguće pravce u kojima bi ovakav sistem mogao da napreduje.

Sledećeg petka, 16. decembra nastavićemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.broj komentara 0 pošalji komentar