Čitaj mi!

Vek harmonike - Koncert Vladimira Blagojevića

Emitujemo snimak koncerta Vladimira Blagojevića, održanog 24. maja 2021. godine u bioskopu Balkan u Beogradu. Tom prilikom premijerno su izvedena dela Jasne Veljanović, Dražana Kosorića, Lazara Đorđevića i Dragane Jovanović, kao i kompozicije Ivana Brkljačića i Vladimira Trmčića pisane 2017. godine.

Vladimir Blagojević rođen je u Kragujevcu 1980. godine, a magistrirao je na Univerzitetu umetnosti u Bernu, u klasi Teodora Ancelotija, jednog od najznačajnijih svetskih umetnika na harmonici. Više od petnaest godina Blagojević je aktivan na koncertnom podijumu, a kao solista i kamerni muzičar nastupao je u najpoznatijim koncertnim dvoranama, kao što su Berlinska filharmonija, Frankfurtska opera, Minhenska opera i mnoge druge. Prvi je umetnik na harmonici kome je pripala čast da održi resital na festivalu u Lucernu 2003. godine. 

Ovaj harmonikaš član je nekoliko eminentnih ansambala kamerne muzike. Sa ansamblom Modern iz Frankfurta nastupao je širom Evrope, sarađivao je sa ansamblom Paul Kle iz Berna, a od 2004. godine je stalni član ansambla Pre-Art iz Ciriha. Godine 2012. bio je jedan od osnivača kolektiva Studio 6 - ansambla koji čine istaknuti umetnici iz cele Srbije, a čija se delatnost fokusira na izvođenje savremene umetničke muzike. 

Osim toga, Vladimir Blagojević posvećen je i pedagoškom radu. Trenutno radi kao vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a njegovi studenti ostvaruju značajne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima. 

Blagojević je posebno zainteresovan za rad sa kompozitorima na kreiranju novih dela za harmoniku ili harmoniku u ansamblu, a do sada je premijerno izveo preko sedamdeset novih kompozicija. Na taj način zalaže se za razvoj ovog instrumenta i za njegovo integrisanje u orkestarsku i kamernu muziku, što potvrđuje i nagrada Fondacije „All-Fellows" iz Bazela za izuzetno solističko umetničko delovanje i razvoj savremene muzike. Međutim, Blagojević poseban akcenat stavlja na interpretacije savremne muzike domaćih autora, a njegova otvorenost i izražen virtuozitet inspirisali su brojne kompozitore da prethodnih nekoliko godina istražuju izražajne mogućnosti harmonike. Upravo to kontinuirano interesovanje za dela naših autora bio je jedan od razloga da mu Udruženje kompozitora Srbije dodeli nagradu „Aleksandar Pavlović" za promociju domaćeg stvaralaštva za 2019. godinu. 

Na početku emisije čućete kompoziciju Dobar vetar Ivana Brkljačića, napisanu 2017. godine za Vladimira Blagojevića. Ovo je druga kompozicija u ciklusu u kojem se autor bavi fenomenom vetra, ali i druga kompozicija koju je napisao za harmoniku. Muzički tok obiluje virtuoznim segmentima u jednom tonalnom centru, čime je autor želeo da istakne važnost tematskog plana. 

Odmah potom čućete i premijerno izvođenje kompozicije oKOLO in F Dražana Kosorića, profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U nastavku emisije, u tumačenju Vladimira Blagojevića, čućete premijerno izvođenje kompozicije Elegija za harmoniku solo Jasne Veljanović. Po rečima autorke, obzirom na to da se literatura za ovaj instrument uglavnom sastoji iz tehničkih kompozicija i obrada, cilj joj je bio da napiše delo sa estetskim značenjem. U tom smislu Elegija predstavlja delo sa savremenim pogledom na istoimeni pesnički žanr i njeno lično udubljivanje u sopstvene misli i preispitivanje različitih mogućnosti koje su nam donele savremene tehnologije i sredstva informisanja, odnosno, „koliko su nam oduzela" - kako kaže autorka. Kompozicija je, u skladu sa elegičnim karakterom, napisana u formi pesme s refrenom, gde je refren meditativnog karaktera.

Sledi svita za harmoniku pod nazivom Arlekinada Vladimira Trmčića iz 2017. godine. Kompozicija je inspirisana poezijom belgijskog simbolističkog pesnika Albera Žiroa i njegovog ciklusa pesama „Pjero mesečar". Budući da Žiroov ciklus predstavlja nelinearno nizanje fragmenata iz Pjeroovog života, tako i ovaj muzički ciklus ima za cilj da prikaže tu nelinearnost i donekle apstraktnu prirodu svake pesme ponaosob. Po rečima autora, „to se postiže kroz upotrebu kraće, povremeno i aforistične forme, kao pandan Žiroovoj formi rondela. Ipak, u samoj muzici se mogu uočiti i povezujući faktori, a to su prepoznatljivi motivi i floskule, vezane za lik Pjeroa".

Kompozicija Lunar Dust odnosno Mesečeva prašina Lazara Đođevića, inspirisana je interpretacionim senzibilitetom akordeoniste Vladimira Blagojevića, na čiju inicijativu je i nastala. Po rečima autora, „koristeći savremene izvođačke tehnike, kompozicija je rezultat traganja za novim izražajnim sredstvima muzike za solo harmoniku. Na makro planu dela moguće je uočiti lučnu formu u okviru koje se muzički materijal prenosi iz ekstremno visokog u ekstremno nizak registar ". 

Do kraja emisije čućete još jednu premijeru - svitu u četiri stava, pod nazivom F 31.1/F 43.0 Dragane Jovanović. Delo je nastavak diptiha F31.1 za solo harmoniku iz 2017. godine u kom je autorka tragala za muzičkim odgovorima na pitanje: koliko je precizna linija između „normalnog" i „nenormalnog" ponašanja? Ove godine, u vreme epidemije virusa, političkih previranja i psiholoških napetosti napisala je svitu kao pokušaj umetničkog traganja za odgovorima kroz muziku, a posvećena je Vladimiru Blagojeviću.

Urednica emisije Marija Vukovićbroj komentara 0 pošalji komentar