Kartelijeri i muzika za klarinet u Beču

U četvrtoj emisiji ciklusa kojim obeležavamo 250. godišnjicu rođenja Antonija Kazimira Kartelijerija, kompozitora aktivnog u Berlinu i Beču krajem 18. i početkom 19. veka. slušaćete dela ovog autora i Volfganga Amadeusa Mocarta.

Anton Štadler, klarinetista za koga je Kartelijeri pisao svoje koncerte, poznat je u istoriji muzike prevashodno kao virtuoz kome je Volfgang Amadeus Mocart posvetio svoj koncert. Međutim, pored toga što je bio vrstan izvođač, Štadler je zaslužan i za unapređenje izrade samog klarineta, te za popularnost ovog instrumenta među bečkim kompozitorima na prelasku iz 18. u 19. vek. Mocartova dela za Štadlera – Koncert za klarinet i Kvintet za klarinet i gudače – originalno su pisana za basetni klarinet, specifičnu varijantu klarineta koju je osmislio i na njoj svirao sam Štadler. Ovaj instrument je svojim dubokim registrom mogao da dosegne tonove za veliku tercu niže od standardnog klarineta. Basetni klarinet bio je izum kratkog daha, a Mocartov koncert premijerno izveden u Beču 1789. godine, na dobrotvornom koncertu Društva muzičara, prvi put je štampan 1801, u aranžmanu za klarinet, u kojem je i stekao svoju popularnost, te se i danas izuzetno retko izvodi na originalnom instrumentu.

Autor: Srđan Atanasovski
Urednica: Sanja Kunjadić

broj komentara 0 pošalji komentar