Noćne promenade

Ostvarenja Antona Bruknera, Frederika Šopena i Kloda Debisija

01.00 Anton Brukner
Simfonija broj 9 u de molu
Izvodi Berlinska filharmonija pod upravom Herberta Karajana 


02.00 Klod Debisi
Gudački kvartet u ge molu, opus 10
Izvodi kvartet Brodski


02.30 Frederik Šopen 
Klavirski koncert broj 1 u e molu
Izvode solistkinja Marija Žoao Pireš i Kraljevska filharmonija pod upravom Andrea Previna 


03.10 Klod Debisi
Klavirski trio u Ge duru
Izvode pijanista Žan-Eflam Bavuze i članovi kvarteta Brodski


03.40 Anton Brukner
Simfonija broj 8 u ce molu
Izvodi Berlinska filharmonija pod upravom Herberta Karajana 


04.40 Frederik Šopen
Tri nokturna opus 9
Tri nokturna opus 15
Izvodi pijanista Vladimir Aškenazi broj komentara 0 pošalji komentar