Kamerni koncert

Slušaćete gudačke kvartete Aleksandra Borodina.

Na početku, čućete Gudački kvartet broj 1 u A duru, pisan u periodu između 1875. i 1877. godine. Posvećen je ženi Nikolaja Rimskog-Korsakova, i po objavljivanju naišao je na pozitivne reakcije kritičara koji su ga smatrali „prvim velikim delom ruske kamerne muzike". Ovaj kvartet nosi podnaslov Na Betovenovu temu, a odlikuje se romantičarskim muzičkim jezikom, izraženim lirizmom i kompleksnom emocionalnom i psihološkom dimenzijom. Stavove Moderato - Alegro; Andante kon moto; Skerco - Prestisimo i Alegro rizoluto će interpretirati Kvartet Hajdn. 

Nakon toga, slušaćete Borodinov Gudački kvartet broj 2 u De duru, u izvođenju Kvarteta Emerson. Napisano 1881. godine, ovo ostvarenje kompozitor je posvetio svojoj ženi, pijanstkinji Ekaterini Protopopovoj. Neki Borodinovi biografi sugerišu da je kvartet bio poklon za proslavu 20. godišnjice braka, i da je autor muzikom želeo da evocira njihov prvi susret koji se odigrao u Hajdelbergu. Kao i u Gudačkom kvartetu broj 1, do izražaja dolazi lirizam, a Borodin veliku pažnju posvećuje deonici violončela koja ima istaknutu ulogu, i za koju se smatra da je njegova personifikacija. Stavovi su: Alegro moderato; Skerco - Alegro; Nokturno - Andante i Finale, Andante - vivače. 

Autorka: Saša Tošković 
broj komentara 0 pošalji komentar