Vek harmonike – Štefan Husong

Predstavićemo najnoviji album Štefana Husonga, koji je pod nazivom „Sonate za čembalo Antonija Solera” u aprilu prošle godine objavila diskografska kuća Paladino.

O umetničkom radu ovog harmonikaša i pedagoga kritičari su dosta pisali, a u recenzijama albuma ističu njegovu izvanrednu tehniku i interpretativne sposobnosti. U jednom od intervjua koje je dao prošle godine, povodom svog najnovijeg diskografskog izanja, Husong je naveo da je Solerove sonate decenijama planirao da objavi, ali da je tek tokom prethodne dve godine imao vremena da se njima intenzivno bavi. Prema njegovim rječima, preko 120 Sonata za čembalo, po kojima je Soler i postao poznat, ističu se po „muzičkoj sofisticiranosti i bujnoj domišljatosti". One pred izvođača postavljaju velike tehničke, ali i interpretativne izazove. Solerove sonate su neretko pune strastvene radosti i ekspresivnosti, sa novim kombinacijama iz kompozitorove muzičke palete.

Kao i kod čembala, tehničke mogućnosti harmonike su pogodne za izvođenje barokne muzike, odnosno „kompozicione mehanike" na kojoj su komadi zasnovani. Naravno, potreban je i tumač poput Husonga – virtuoz sa dubokim razumevanjem braoknog stvaralaštva – kako bi ovu muziku oživeo na nov i impresivan način. 

Urednica emisije Marija Vukovićbroj komentara 0 pošalji komentar