Noćne promenade

Kompozicije Žila Masnea, Vasilija Mokranjca, Vana Holmboa i muzika sa albuma „Šansone” Sabin Devjej i Aleksandra Taroa

01.10 Žil Masne
Uvertira „Brimer" (10.05)
Uverita „Fedra" (9.20)
Izvodi Kraljevski škotski nacionalni orkestar pod upravom Žan-Lika Tingoa


01.30 Vasilije Mokranjac
Menuet (5.11)
Fragmenti (9.43)
Šest igara (9.02)
Izvodi Vladimir Gligorić, klavir


01.55 Muzika sa albuma „Šansone" Sabin Devjej i Aleksandra Taroa
Gabrijel Fore: Naša ljubav (1.43)
Gabrijel Fore: Kraj vode (1.57)
Fransis Pulenk: Put za Pariz (1.02)
Fransis Pulenk: Dve pesme Luja Aragona (2.41)
Moris Ravel: Pet popularnih grčkih melodija (7.10)
Moris Ravel: Na travi (1.49)
Moris Ravel: Tri lepe rajske ptice (2.19)
Fransis Pulenk: Hotel (1.56)
Gabrijel Fore: Ljubavna pesma (1.41)
Klod Debisi: Zvezdana noć (2.59)
Klod Debisi: Romansa (1.55)
Izvode Sabin Devjej, sopran i Aleksandar Taro, klavir


02.25 Žil Masne
Simfonijska poema „Vizije" (14.05)
Svita „Espada" (9.20)
Izvodi Kraljevski škotski nacionalni orkestar pod upravom Žan-Lika Tingoa


02.50 Vasilije Mokranjac
Sedam etida - odlomci (5.32)
Intime (10.56)
Izvodi Vladimir Gligorić, klavir


03.10 Van Holmbo
Gudački kvartet broj 15 opus 135
Izvodi Gudački kvartet „Slavuj"


03.25 Žil Masne
Muzika za scenski komad „Erinije"
Izvodi Kraljevski škotski nacionalni orkestar pod upravom Žan-Lika Tingoa


03.55 Muzika sa albuma „Šansone" Sabin Devjej i Aleksandra Taroa
Moris Ravel: Kaput od cveća (3.16)
Moris Ravel: Francuska pesma (1.57)
Gabrijel Fore: Posle sna (2.43)
Gabrijel Fore: Berseza (2.51)
Klod Debisi: Prikaza (3.23)
Klod Debisi: Zaboravljene arijete (14.34)
Moris Ravel: Balada o kraljici umrloj o ljubavi (3.54)
Fransis Pulenk: Putevi ljubavi (3.11)
Izvode Sabin Devjej, sopran i Aleksandar Taro, klavir


04.30 Van Holmbo
Gudački kvartet broj 3 opus 48
Izvodi Gudački kvartet „Slavuj"


04.50 Vasilije Mokranjac
Odjeci
Izvodi Vladimir Gligorić, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar