Čitaj mi!

Antologija srpske muzike

Kompozicije Aleksandra Obradovića: svita Kroz svemir, Peta simfonija – Intima, Dueti za violine i Koncert za violinu i gudače

Rođen 1927. godine na Bledu, Aleksandar Obradović je završio studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu, u klasi Mihovila Logara. Usavršavao se u Londonu i Americi. Radio je kao profesor u muzičkoj školi Stanković 1953. i 1954. godine, da bi 1961. postao docent na Muzičkoj akademiji u Beogradu. U periodu od 1962. do 1966. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara Saveza kompozitora Jugoslavije.

Vlastimir Peričić ističe da se dela Aleksandra Obradovića odlikuju smislom za čvrstu i preglednu formalnu arhitektoniku, kao i za bogat orkestarski zvuk. Harmonski jezik ovog kompozitora koristi mogućnosti veoma proširenog tonaliteta, zalazeći u politonalne kombinacije koje su rezultat linearnog vođenja čitavih akordskih kompleksa.

Urednica Irina Maksimović Šašić

broj komentara 0 pošalji komentar