Čitaj mi!

Majstori baroka – Karlo Tesarini

Trio sonate Karla Tesarinija interpretiraju članovi ansambla Il Bel-Akordo.

Iako je rođen pre 1700. godine, najraniji zapisi o ovom italijanskom kompozitoru datiraju tek iz 1720. kada je identifikovan kao violinista u orkestru Svetog Marka u Veneciji. Smatra se da je učio od Arkanđela Korelija, a kasnije i Antonija Vivaldija, čiji se uticaji mogu uočiti u njegovom muzičkom jeziku. Svoje prvo muzičko angažovanje Karlo Tesarini je dobio pri crkvi Santa Maria dei Derelitti u Veneciji gde je ostao do 1731, kada dobija nameštenje kao violinista u katedrali u Urbinu i tamo ostaje do 1743. godine. Nakon toga, Tesarini je radio na turnejama kao violinista na relacijama Pariz-London, da bi se od pedesetih godina 18. veka vratio na svoju poziciju u katedrali u Urbinu. O njegovim angažovanjima nakon tih godina nema mnogo podataka, a pretpostavlja se da je umro u Holandiji.

Tesarini je svoju muziku objavio prvi put 1729, i sve do 1765. godine je objavio oko dvadeset opusa. Bio je izuzetno plodan autor, komponujući isključivo instrumentalnu muziku, i iza sebe ostavio preko 70 simfonija, 90 koncerata i oko 140 dela za kamerne sastave. Kao njegovo najznačajnije ostvarenje izdvaja se priručnik Muzička gramatika. Učenje sviranja violine na brz i lak način iz 1741. godine, koja je objavljena na tri jezika. Iako ne postoje zabeleženi zapisi o Tesarinijevom umeću sviranja na violini, sudeći prema podacima o njegovim turnejama i imajući u vidu visok stepen virtuoznosti njegovih kompozicija namenjenih solo violini, danas se smatra da je bio veoma uspešan violinista.

Autorka: Saša Tošković

broj komentara 0 pošalji komentar