Noćne promenade

Kompozicije Gerarda Šelderupa, Emila Hartmana, Šandora Vereša i Johanesa Bramsa

01.05 Gerard Šelderup
Simfonijska drama Brand
Izvodi Simfonijski orkestar iz Trondhajma pod upravom Ajvina Adlanda


01.3
5 Emil Hartman
Violinski koncert u ge molu opus 19
Izvodi Kai Laursen, violina uz pratnju Simfonijskog orkestra iz Alborga pod upravom Alfa Šuena


0
3.00 Šandor Vereš
Gudački kvartet broj 1
Gudački kvartet broj 2
Izvodi kvartet iz Bazela


02.4
5 Gerard Šelderup
Druga simfonija Za Norvešku
Izvodi Simfonijski orkestar iz Trondhajma pod upravom Ajvina Adlanda


03.2
5 Emil Hartman
Koncert za klavir i orkestar u ef molu opus 47
Izvodi izvesti pijanista Oleg Maršev uz pratnju Filharmonijskog orkestra iz Južnog Jutlanda. Diriguje Matijas Ešbaher


03.4
5 Šandor Vereš
Koncert za gudački kvartet i orkestar
Izvode kvartet iz Bazela i Mađarski simfonijski orkestar kojim diriguje Jan Šulc


04.
10 Johanes Brams
Fantazije opus 116
Intermeca opus 117
Klavirski komadi opus 118
Izvodi Stiven Hafbroj komentara 0 pošalji komentar