Noćne promenade

Dela Kloda Debisija, Morisa Ravela, Žolija Brage Santoša, Ane Miler, kvarteta Hepi Maki Saks i Sare Koreie

01.05 Klod Debisi
Gudački kvartet u ge molu opus 10
Izvodi kvartet Stenhamar


01.30 Žoli Braga Santoš
Simfonija broj 4
Izvodi Hor Đorđe Enesku i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Rumunije. Diriguje Silva Pereira


02.15 Moris Ravel
Gudački kvartet u Ef-duru
Izvodi kvartet Stenhamar


02.45 Hepi Maki Saks
Album I'm So Happy


03.45 Sara Koreia
Album Do Coração


04.15 Ane Miler
Album Heliopauza (2019)

broj komentara 0 pošalji komentar