Noćne promenade

Ostvarenja Morisa Emanuela, Vilijema Rajana Friča, Jana Jelineka i Masajošija Fudžite, Kamerona Veba (Seaworthy) i Gerharda Šjeldrupa

01.05 Moris Emanuel
Simfonija broj 1 u A duru opus 18
Izvodi Slovenska filharmonija iz Ljubljane pod upravom Emanuela Vijoma


01.
30 Villijem Rajan Frič
Album „The Sum of its Parts" (2017)

02.05 Gerhard Šjeldrup
Simfonija-drama „Brand"
Izvodi Simfonijski orkestar iz Trondhajma pod upravom Ejvinda Odlanda


02.35 Kameron Veb (Seaworthy)
Album „It is humbling when two saints meet" (2001)

03.10 Gerhard Šjeldrup
Simfonija broj 2 „Za Norvešku"
Izvodi Simfonijski orkestar iz Trondhajma pod upravom Ejvinda Odlanda


03.5
0 Moris Emanuel
Francuska svita opus 26 (15:01)
Simfonija broj 2 „Bretonska" (17: 25)
Izvodi Slovenska filharmonija iz Ljubljane pod upravom Emanuela Vijoma


04.25 Jan Jelinek i Masajoši Fudžita
Album „Schaum" ( 2016)

broj komentara 0 pošalji komentar