Čitaj mi!

Noćne promenade

Dela Folkmara Andrea, Fridriha Teodora Fruliha, Alana Petersona i Paskvala Perikolija

01.10 Folkmar Andre
Simfonija u Ce duru opus 31
Muzika za orkestar opus 35
Izvodi Simfonijski orkestar iz Bornmuta pod upravom Marka Andrea


01.50 Fridrih Teodor Frulih
Gudački kvartet u ce molu
Izvodi kvartet Razumovski


02.20 Alan Peterson
Violinski koncert broj 2
Izvodi violinstkinja Izabele van Kulen i članovi Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod upravom Tomasa Dausgarda


03.15 Folkmar Andre
Nokturno i Skerco opus 30
Mala
svita opus 26
Izvodi Simfonijski orkestar iz Bornmuta pod upravom Marka Andrea


03.45 Fridrih Teodor Frulih
Gudački kvartet u ge molu
Izvodi kvartet Razumovski


04.
20 Paskval Perikoli
Pet sonata za violončelo
Izvodi Federiko Brakalente, violončelo i Nikola Prokačini, čembalobroj komentara 0 pošalji komentar