Čitaj mi!

Svetske muzičke pozornice

Večerašnju emisiju ispuniće muzika Artura Honegera, Hektora Berlioza i Igora Stravinskog u interpretaciji članova Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Stefana Deneva i uz sudelovanje soliste baritona Kristijana Gerhahera. Snimak, koji smo dobili posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija, zabeležen je 9. oktobra prošle godine u Herkulovoj dvorani u Minhenu i deo je ciklusa Premijum koncerti Euroradija.

Prvo ćete slušati kratku simfonijsku poemu nazvanu Letnja pastorala koju je Artur Honeger komponovao nakon boravka u švajcarskim Alpima iznad Berna 1920. godine. Delo je premijerno izvedeno u Parizu 17. februara naredne godine.

Druga tačka na programu bilo je ostvarenje iz pera Hektora Berlioza - ciklus pesama Letnje noći, u kojem je solističku deonicu izvodio Kristijan Gerhaher, jedan od najcenjenijih baritona današnjice. Ovaj ciklus sadrži šest pesama, a pisan je 1841. godine na stihove Teofila Gotjea, francuskog pesnika, pisca, kritičara i Berliozovog bliskog prijatelja. Prvobitna verzija dela bila je namenjena mecosopranu uz klavirsku pratnju, ali je kompozitor 1843. orkestrirao najpre jednu, a već 1856. godine i ostalih pet pesama ovog ciklusa. Iako se delo do početka prošlog veka retko nalazilo na koncertnim repertoarima, njegovim ponovnim otkrivanjem dobilo je epitet jednog od remek-dela kompletnog Berliozovog opusa.

Poslednje minute emisije ispuniće Koncert u Es duru Igora Stravinskog, nazvan Dambarton Ouks, po imanju Roberta Vudsa Blisa, američkog diplomate, kolekcionara i jednog od osnivača čuvene Dambarton Ouks istraživačke biblioteke u Vašingtonu, i njegove supruge Mildred Barns Blis. Oni su ovaj koncert poručili od Stravinskog kako bi obeležili tridesetu godišnjicu braka. Delo je pisano od 1937. do 1938. godine, u neoklasičnoj stvaralačkoj fazi Stravinskog, a u velikoj meri je inspirisano Bahovim Brandenburškim koncertima. Premijerno je izvedeno na privatnom koncertu u Dambarton Ouksu 8. maja 1938, a javno predstavljanje koncerta upriličeno je u Parizu 4. juna iste godine, kada je orkestrom dirigovao Stravinski.

Urednica Irina Maksimović Šašić