Noćne promenade

Ostvarenja Johana Rufinače, Ildebranda Picetija i Kornelisa Dopera

01.05 Johan Rufinača
Simfonija broj 1 u De duru

Izvodi orkestar Kapela Istropolitana iz Bratislave pod upravom Edgara Zajpenbuša


01.
35 Ildebrando Piceti
Gudački kvartet broj 1 u A duru

Izvodi kvartet Lajta


02.0
5 Ildebrando Piceti
Gudački kvartet broj 2 u De duru

Izvodi kvartet Lajta


02.4
0 Kornelis Doper
Druga simfonija u ha molu

Izvodi Rezidencijalni orkestar iz Haga pod upravom Matijasa Bamerta


03.
25 Johan Rufinača
Koncert za klavir i orkestar u ge molu

Izvodi Orkestra Akademije Sv. Vlasija iz Inzbruka pod upravom Mihaela Šoha. Solista je Karlhajnc Zajsl


04.0
0 Ildebrando Piceti
Odabrane kompozicije za klavir

Izvodi pijanista Đankarlo Simonači