Čitaj mi!

Improvizorijum

Muzika sa albuma „Prošireni prostor” trubača Silvana Šmida

Švajcarski trubač Silvan Šmid, član i osnivač ciriškog kolektiva i festivala „Gamut", umetnik uvek otvoren ka eksperimentu i novim muzičkim procesima, marta ove godine je objavio prvi solo kompakt-disk pod nazivom Prošireni prostor za Hat Hut Records. Radovima koji se nalaze na ovom albumu, Šmid jasno otkriva stepen zainteresovanosti za funkcionisanje muzike u određenim prostorima, u interakciji sa ličnim ili zajedničkim prostorom slušaoca.

Na njega je uticao dekonstruktivistički arhitekta i teoretičar Bernard Čumi, čiji se postmodernistički stav zasniva na tvrdnji da ne postoji svojstven ili fiksan odnos između arhitekture objekta i onoga što se odvija u njegovim granicama. Čumi postavlja pitanje: „Ako prostor ima granice, da li postoji još jedan prostor izvan tih granica? Ako prostor nema granice, da li se stvari onda protežu beskonačno?" Razmatra da li je prostor u nekom smislu apsolutni ili samo kontingentni skup odnosa, koji bi na kraju mogao biti subjektivan. Ako možemo postavljati ova pitanja o prostoru, možemo postaviti pitanje i o vremenu, konceptu koji se čini mnogo poznatijim i ima vezu sa džezom i njegovom praksom. Ako ova teza dovodi do oslobađanja arhitekture, onda dovodi i do oslobađanja muzičke arhitekture, smatra Šmid, pri čemu je on arhitekta koji voli da ima ograničenja kako bi ih prekoračio, uživajući u dijalogu sa prošlošću. Dahom jednostavne prezentacije, on čudesno proširenim tehnikama posvećeno prenosi tihe poruke misteriozne lepote.

Autor emisije Milenko Mićanović