Stereorama – Noćni program

Kompozicije Antoana Maoa, Jana Ladislava Duseka, Ijasinta Žadena i Domenika Skarlatija

01.05 Jan Ladislav Dusek
Koncert za klavir u ge molu opus 49
Izvode Andreas Štajer, klavir i ansambl Končerto Keln


01.3
5 Ijasint Žaden
Gudački trio broj 1 u Es duru
Izvodi Ansambl Lezadju


02.00 Antoan Mao
Koncert za flautu u e molu (8,40)
Simfonija broj 1 u Ef duru (8,16)
Simfonija opus 2 broj 4 (15,22)
Izvode Boduen Žio, flauta i ansambl Kamerata Leodienzis pod upravom Huberta Šonbrota


02.3
5 Ijasint Žaden
Gudački trio broj 2 u Ge duru
Izvodi Ansambl Lezadju


02.5
5 Domeniko Skarlati
Sonate za čembalo, Kirkpatrikov broj 1-7
Izvodi Kenet Vajs, čembalo


03.1
5 Antoan Mao
Simfonija broj 5 u De duru (8,49)
Koncert za flautu u de molu (7,02)
Simfonija opus 2 broj 6 u A duru (15,22)
Izvode: Boduen Žio, flauta, Dominik Hojbrehts, viola i ansambl Kamerata Leodienzis pod upravom Huberta Šonbrota


03.4
5 Jan Ladislav Dusek
Koncert za klavir u Be duru opus 22 (24,19)
Tablo „Marija Antoaneta" opus 23 (11,46)
Izvode Andreas Štajer, klavir i ansambl Končerto Keln


04.
20 Ijasint Žaden
Gudački trio broj 3 u Ef duru
Izvodi Ansambl Lezadju


04.
40 Domeniko Skarlati
Sonate za čembalo, Kirkpatrikov broj 8-15
Izvodi Kenet Vajs, čembalo