Savremena srpska muzika – Ivan Brkljačić

Slušaćete odabrana dela jednog od najcenjenijih kompozitora srednje generacije i laureata Mokranjčeve nagrade.

Brkljačić je studije kompozicije završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Hofmana, gde je danas radi u zvanju redovnog profesora za užu umetničku oblast Kompozicija – kompoziciono-tehničke discipline. Na istom fakultetu, paralelno, obavlja funkciju prodekana za nastavu. Titulu doktora umetnosti stekao je odbranom doktorskog umetničkog projekta Istar 2012. godine. Učestovao je i usavršavao se na majstorskim kursevima za mlade kompozitore u Ohridu, u Varšavi u okviru festivala Varšavska jesen i Internacionalnoj akademiji za mlade kompozitore i instrumentaliste – Impuls – u Gracu. Dela ovog autora izvođena su Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, čiji je selektor bio u periodu od 2007. do 2015. godine, a svoje kompozicije Ivan Brkljačić je predstavio i publici u brojnim evropskim zemljama, kao i u Brazilu i Australiji. Posebno priznanje ovaj kompozitor je dobio kada su njegovim delom Džinks, u izvođenju australijskog Modern Mjuzik Ansambla i dirigenta Derila Prata u Sidneju otvoreni Svetski dani muzike 2011. godine. Brkljačić je i uspešan autor primenjene muzike, koji je realizovao muziku za brojne pozorišne predstave izvedene na scenama Ateljea 212, Beogradskog dramskog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta, Bitef teatra, i drugih, dok je njegova muzika za film Ustanička ulica dobila priznanja festivala Sofest i časopisa „Muzika klasika”.

Urednica emisije: Ivana Neimarević