Čitaj mi!

Noćne promenade

Kompozicije Valentina Silvestrova, Jana Van Hilsea, Judžina Gusensa i Hansa Krase

01.10 Valentin Silvestrov
Bagatele
Izvodi Valentin Silvestrov, klavir


01.45 Jan Van Hilse
Simfonija broj 3
Izvodi Holandski simfonijski orkestar pod upravom Davida Porselajna


02.50 Judžin Gusens
Divertisman opus 66 (18.34)
Varijacije na kinesku temu opus 1 (27.12)
Izvodi Simfonijski orkestar iz Melburna pod upravom Vernona Hendlija


03.35 Hans Krasa
Kvartet za dve violine, violu i violončelo
Izvodi Kvartet Laroš


03.55 Judžin Gusens
Večni ritam opus 5 (20.23)
Kaleidoskop opus 18 (9.48)
Izvodi Simfonijski orkestar iz Melburna pod upravom Vernona Hendlija


04.25 Hans Krasa
Igra za gudački trio (6.16)
Tema sa varijacijama (9.35)
Izvodi Kvartet Laroš


04.45 Valentin Silvestrov
Elegija (4.51)
Tiha muzika (10.08)
Seranada rastanka (4.57)
Glasnik (9.12)
Dva dijaloga sa epilogom (10.46)
Izvode Valentin Silvestrov, klavir i Minhenski kamerni orkestar pod upravom Kristofa Popena