Čitaj mi!

Kamerni koncert – Dela Ernea Dohnanjija

O važnosti Dohnanjija u muzičkom životu Mađarske dovoljno govore pozicije dekana Muzičke akademije Franc List, dirigenta Filharmonijskog orkestra iz Budimpešte i muzičkog direktora Mađarskog radija.

Karijera ovog autora imala je uzlaznu putanju do posle rata, tačnije 1947. godine, kada ga je komunistička vlada označila kao simpatizera desničarskih ideologija i ratnog kriminalca bliskog nacistima. Iako nikada nije bio formalno optužen niti su postojali dokazi za ove tvrdnje - naprotiv, kasnija istraživanja govorila su sasvim suprotno, te je u jednom naučnom radu nazvan „zaboravljenim herojem Holokausta" - Dohnanjijeva reputacija bila je trajno narušena i do kraja života nije uspeo da povrati međunarodni uspeh.

Međutim, Erne Dohnanji se i u datim okolnostima posvećeno bavio izvođaštvom, komponovanjem i dirigovanjem. Premda nije bio autor koji je posezao za inovacijama, Dohnanji je rano odbacio uticaj Šumana i Bramsa i već 1902. godine pronašao sopstveni izraz i muzički jezik Serenadom za gudački trio u Ce-duru opus 10. Na programu je i Sekstet za klavir, klarinet, hornu i gudački trio u Ce-duru opus 37 iz 1935. godine. Svira ansambl Neš.

Uredila Sanja Kunjadić