Noćne promenade

Kompozicije Aleksandra Zemlinskog, Majkla Gordona, Stiva Rajha i umetnika koji nastupa pod imenom Linear Bells

01.05 Linear Bells
Album Le Cavalier Bleu, izbor (2012)


01.35 Aleksandar Zemlinski
Simfonija u de-molu broj 1
Izvodi Orkestar Češke filharmonije pod upravom Entonija Boumonta


02.10 Majkl Gordon
Van Gog
Izvodi ansambl Alarm Will Sound pod upravom Alan Pirsona


03.10 Aleksandar Zemlinski
Scenska muzika Cimbelin
Orkestrom Češke filharmonije diriguje Entoni Boumont


03.35 Stiv Rajh
Radio Rewrite
(2012)
Izvodi ansambl Alarm Will Sound pod upravom Alan Pirsona


03.55 Aleksandar Zemlinski
Simfonija u Be-duru broj 2
Orkestrom Češke filharmonije diriguje Entoni Boumont


04.40 Stiv Rajh
Električni kontrapunkt, izvodi Džoni Grinvuda
Klavirski kontrapunkt, izvodi Viki Čou