Savremena srpska muzika

Odabrane kompozicije Ane Gnjatović

Ova umetnica, rođena 1984. godine, studirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Milana Mihajlovića, da bi potom na ovoj visoko-školskoj ustanovi 2017. odbranila doktorski umetnički projekat, realizovan pod mentorstvom Srđana Hofmana. Još tokom studija, počela je da pohađa majstorske radionice kompozicije i improvizacije, sarađujući, između ostalih, sa kompozitorima poput Žorža Apergisa, Haje Černovin, Brajana Fernihaua, Beata Furera, Luja Andrisena, Georga Fridriha Hasa i Ivana Fedelea. Od 2011. godine zaposlena je kao nastavnik u zvanju docenta, a od 2017. vanrednog profesora za užu teorijsko-umetničku oblast Analiza muzičkog dela na Fakultetu umetnosti Priština – Zvečan Univerziteta u Prištini. Angažovana je i na programu doktorskih studija Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Dela Ane Gnjatović izvođena su širom Evrope, u SAD, Izraelu i Japanu, a bila su na programima festivala kao što su Međunarodna tribina kompozitora, Mokranjčevi dani, KoMA, Međunarodni festival „Čembalo – živa umetnost”, Međunarodni festival harfe, Vratislavia kantans, Culturescapes, Valonski festival, Međunarodni muzički festival u Ankari i drugi. Njene kompozicije osvajale su značajna priznanja, kao što su nagrada Josip Slavenski Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, zatim nagrada Letnje akademije Prag – Beč – Budimpešta, priznanje na Takmičenju za kompozitore Pre-art, da pomenemo neke od njih.

Pored komponovanja i pedagogije, Ana Gnjatović se bavi i organizacijom koncerata savremene muzike. Osnivač je i višegodišnji organizator Festivala KoMA koji se održava svake godine u Beogradu. Pored ove manifestacije, bila je inicijator i organizator drugih projekata kojima je promovisano stvaralaštvo najmlađe generacije kompozitora, kao i saradnja između domaćih i autora iz zemalja poput Nemačke, Poljske, Litvanije i Irske.

Kada je reč o kompozitorskom radu, Ana Gnjatović je posvećena pre svega akustičkoj i elektro-akustičkoj muzici. Pored toga, u njenim radovima je često prisutno proširivanje izražajnih i izvođačkih praksi, korišćenjem različitih objekata, ili njihovim kombinovanjem sa govorom, plesnim pokretom ili video radovima. Njena solistička dela obuhvataju kompozicije za čembalo, harfu, harmoniku, violončelo, kao i više dela za klavir ili klavir i elektroniku, dok se u kamernim ostvarenjima primećuje tendencija kombinovanja neobičnih zvučnih parova, bilo da je reč o kombinacijama poput viole i harfe, ili harmonike i harfe, ili posezanja za istorijskim sastavima kao što je "barokni kvintet" za gudače i čembalo. U opusu ove autorke se nalaze i dela za velike sastave, poput simfonijskog orkestra, a jedno od tih dela, kompozicija Game of Life (Igra života), odabrana je na konkursu Muzičke produkcije Radio-televizije Srbije i premijerno izvedena 2018. godine. Posebno mesto u opusu ove umetnice zauzimaju vokalna dela, pre svega njen doktorski umetnički projekat Fonacije u kojem se bavi poetskim interpretiranjem proširenih tehnika vokalizacije.

Urednica emisije: Ivana Neimarević