Noćne promenade

Dela Feliksa Mendelsona, Otorina Respigija, Vilhelma Ficenhagena i Pola Dikaa

01.00 Pol Dika
Sonata za klavir u es molu
Izvodi Olivje Šozu


01.45 Otorino Respigi
Metamorfozeon, tema i 12 varijacije
Izvodi: Kraljevska filharmonija iz Liježa pod upravom Džona Nešlinga


02.15 Vilhelm Ficenhagen
Koncert za violončelo broj 2 u a molu opus 4 - „Fantastični"
Izvode Alban Gerhard, violončelo i Nemački simfonijski orkestar iz Berlina pod upravom Stefana Blunijea 


02.35 Feliks Mendelson
Kantata na Psalmski stih 42 „Kao što košuta čezne za izvorvodom"
Kantata na Psalmski stih 95 „Dođite, kličimo Jahvi"
Kantata na Psalmski stih 98 „Pevajte Gospodu"
Kantata na Psalmski stih 114 „Kad izađe Izrailj iz Misira"
Kantata na Psalmski stih 115 „Non nobis Domine"
Izvode: Izabele Miler-Kant, Petra Labicke, soprani, Danijel Sans, Gerhard Neneman, tenor, Manfred Bitner, Kristof Fišeser, basovi, Kamerni hor Evrope i Virtemberška filharmonija iz Rojtlingena pod upravom Nikol Mat


03.55 Otorino Respigi
Bitka gnomova (16.53)
Belkis, kraljica Sabe (25.46)
Izvodi Kraljevska filharmonija iz Liježa pod upravom Džona Nešlinga


04.35 Pol Dika
Varijacije, interludijum i finale na temu Ramoa
Izvodi Olivje Šozu