Čitaj mi!

Studije i ogledi

Nataša Milović: Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa

U emisiji Studije i ogledi, od 1. do 5. marta, možete slušati tekst Nataše Milović „Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa – ka dobu prelaza”.

Problematizujući položaj čoveka u današnjem svetu, Nataša Milović nastoji da zahvati konture ideologema koje podupiru ljudsko konformiranje globalnoj strukturi, koje uveliko dobija karakter totalnog procesa. Specifičnost takve situacije prepoznaje se kao povod za imenovanje okosnice toga procesa i rasvetljavanje mehanizama pomoću kojih globalna superstruktura sebi neizričito dodeljuje atribute „mere svih stvari”. Autorka posebno ističe premise koje se u ljudsko (samo)razumevanje uvlače kao pretpostavljeno tlo za ophođenje unutar sveta i ukazuje na podsticaj za otvaranje pitanja o povesnoj situaciji čoveka iz novopostavljenog horizonta.

Čitala je Gordana Gačić.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.