Noćne promenade

Ostvarenja Johana Vilhelma Hertela, Georga Matijasa Mona, Antonija Bacinija i Antonija Rozetija

01.05 Johan Vilhelm Hertel
Koncert za harfu i orkestar u Ef duru
Koncert za violinu i orkestar u Be duru
Izvode članovi Baroknog orkestra iz Frankfurta. Solisti su Johana Zajc, harfa i Martin Jop, violina


01.
40 Georg Matijas Mon
Simfonija u Ge duru
Simfonija u Be duru
Simfonija u Es duru
Izvodi ansambl L'arpa festante pod upravom Mihi Gaig


02.10 Antonio Bacini
Gudački kvartet broj 3 u Es duru
Izvodi kvartet Venecija


02.5
0 Johan Vilhelm Hertel
Koncert za obou i orkestar u ge molu
Izvode članovi Baroknog orkestra iz Frankfurta. Solista je Majke Gildenahaupt, oboa


03.10 Antonio Bacini
Gudački kvartet broj 5 u ce molu
Gudački kvartet broj 6 u Ef duru
Izvodi kvartet Venecija


0
4.00 Antonio Rozeti
Odabrane kompozicije za gitaru i fortepiano
Izvode Masimo Palumbo, fortepiano i Leopoldo Saračino, gitara