Noćne promenade

Kompozicije Franca Ksavera Gebela, Jasanta Žadena, Frančeska Petrinija i Ferdinanda Risa

01.00 Frančesko Petrini
Koncert za harfu broj 1 opus 25 (24:32)
Solista je Masumi Nagasava, a ansamblom „Kelnska akademija" diriguje Majkl Aleksander Vilens
Simfonija broj 3 opus 36, za harfu i orkestar (13:04)
Izvode Mariel Nordman i Orkestar Overnja pod upravom Žan-Žaka Kantorova


01.40 Franc Ksaver Gebel
Gudački kvintet u Es-duru opus 25
Izvodi ansambl Koncertant Frankfurt


02.05 Jasant Žaden
Sonata opus 3 broj 1 u Es-duru
Sonata opus 5 broj 3 u ce-molu
Sonata opus 6 broj 3 u Ef-duru
Sonata opus 3 broj 3 u Ce-duru
Svira Ričard Fuler


03.20 Franc Ksaver Gebel
Gudački kvintet u e-molu opus 20
Izvodi ansambl Koncertant Frankfurt


03.50 Ferdinand Ris
Klavirski kvintet u Es-duru opus 17
Izvode Danijela Raiskina i trio Mendelson
Septet za klavir, duvače i gudače opus 25
Izvodi ansambl Linos