Noćne promenade

Ostvarenja Vilhelma Bergera, Vilhelma Georga Bergera i Karla Rajnekea

01.05 Karl Rajneke
Prvi koncert za klavir i orkestar u fis molu, opus 72 (29.55)
Drugi koncert za klavir i orkestar u e molu, opus 120 (27.10)
Izvodi Filharmonija Severozapadne Nemačke. Diriguje Alen Frankis. Solista je Klaus Helvig


02.0
5 Vilhelm Georg Berger
Koncert za violu i orkestar, opus 12 (29.19)
Četvrta simfonija, opus 30 Tragična (43.04)
Izvodi Simfonijski orkestar Berlinskog radija. Diriguje Horia Andreesku. Solista je Nils Menkemajer, viola


03.
20 Karl Rajneke
Treći koncert za klavir i orkestar u Ce duru, opus 144 (35.05)
Četvrti koncert za klavir i orkestar u ha molu, opus 254 (20.46)
Izvodi Filharmonija Severozapadne Nemačke. Diriguje Alen Frankis. Solista je Klaus Helvig


04.1
5 Vilhelm Berger
Kvintet, opus 95
Izvode kvartet Verdi i pijanista Jost Mihaels